راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر تهران امام خميني به نجف
شنبه 22 مرداد 900,000
یکشنبه 23 مرداد 1,500,000
دوشنبه 24 مرداد 2,900,000
سه شنبه 25 مرداد 3,000,000
چهارشنبه 26 مرداد 2,900,000
پنجشنبه 27 مرداد 3,000,000
جمعه 28 مرداد 3,800,000
شنبه 29 مرداد 3,500,000
یکشنبه 30 مرداد 3,600,000
دوشنبه 31 مرداد 3,700,000
سه شنبه 1 شهریور 5,500,000
سه شنبه 8 شهریور 5,500,000
سه شنبه 5 مهر 5,500,000
سه شنبه 12 مهر 5,500,000
سه شنبه 19 مهر 5,500,000
سه شنبه 26 مهر 5,500,000
سه شنبه 3 آبان 5,500,000